AI cho em hỏi với, em hum trước ngày 21/03/2017, em nộp mst cá nhân em hỏi nhân …

AI cho em hỏi với, em hum trước ngày 21/03/2017, em nộp mst cá nhân em hỏi nhân viên chi cục thuế quận Long Biên là mấy ngày có kết quả. Thuế bảo muộn là 2 ngày tra cứu trên mạng, mà sao hôm nay em vào là hôm thứ3 mà vẫn chưa có mst cá nhân nhỉ??? Thuế toàn hứa suông sao?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 24, 2017

account_box admin

7 thoughts on “AI cho em hỏi với, em hum trước ngày 21/03/2017, em nộp mst cá nhân em hỏi nhân …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *