Chào mọi người. mình đang làm quyết toán thuế 2016. Mình làm trên phần mềm HTKK …

Chào mọi người. mình đang làm quyết toán thuế 2016. Mình làm trên phần mềm HTKK của tổng cục thuế mình làm quyết toán thuế TNCN thì sao mình vào phần Quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì phần mềm báo đã hết thời gian kê khai thuế TNCN 2016. Xin hỏi cả nhà trường hợp này là sao ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Chào mọi người. mình đang làm quyết toán thuế 2016. Mình làm trên phần mềm HTKK …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *