Chào cả nhà Việc thực hiện các giao dịch chi tiền qua TK ngân hàng. Thì trong cô…

Chào cả nhà
Việc thực hiện các giao dịch chi tiền qua TK ngân hàng. Thì trong công ty ai là người thực hiện việc này vậy ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Chào cả nhà Việc thực hiện các giao dịch chi tiền qua TK ngân hàng. Thì trong cô…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *