Cả nhà cho mình hỏi một chút:: Khi khách hàng ứng trước tiền công trình cho mình…

Cả nhà cho mình hỏi một chút:: Khi khách hàng ứng trước tiền công trình cho mình ( Trong hợp đồng nêu rõ: Khi phá dỡ công trình và thi công song phần móng thì bên khách hàng sẽ chuyển 500tr ) tạm ứng cho một phần công trình. Hiện công ty mình chưa nghiệm thu giai đoạn và cũng chưa xuất hóa đơn . Vậy giờ mình làm như nào cho hợp lý cả nhà??/

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho mình hỏi một chút:: Khi khách hàng ứng trước tiền công trình cho mình…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *