Anh chị nào rành về thuế tncn cho e hỏi tí Sao tổng số lao động 05_1BK_QTT_TNCN …

Anh chị nào rành về thuế tncn cho e hỏi tí
Sao tổng số lao động 05_1BK_QTT_TNCN được cập nhật trên 05_QTT_TNCN Mà 05_2BK_QTT nó k cập nhật nhỉ
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Anh chị nào rành về thuế tncn cho e hỏi tí Sao tổng số lao động 05_1BK_QTT_TNCN …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *