Thuế GTGT: có khác biệt lợi ích của dn giữa “chịu thuế” và “không chịu thuế” khô…

Thuế GTGT: có khác biệt lợi ích của dn giữa “chịu thuế” và “không chịu thuế” không ?

Giả sử:
– sản phẩm A được bán với giá 11.000 đ. Người mua không chấp nhận thanh toán cao hơn 11.000 đ để có được sp. A.

– để bán được sản phẩm A, dn phải trả các chi phí 8.000 + 800 thế gtgt.

Nếu dn, cũng như sp. A, được áp “chịu thuế 10” và “không chịu thuế”, thì lợi ích của dn (lợi nhuận) có khác nhau không?

#nddbao #WeMakeItSimple

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 22, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Thuế GTGT: có khác biệt lợi ích của dn giữa “chịu thuế” và “không chịu thuế” khô…”

  • Chịu thuế hay ko chịu thuế mình nghĩ có phải vấn đề lquan đến ln trên báo cáo đâu, vì doanh thu mới ahuong còn thuế chỉ là bạn thu tiền kh nộp lại cho thuế thôi chứ ko phải tiền của cty. Vì khi kh mua hàng là đã phải trả thuế cho bạn rồi. Nếu kh ko yc xuất hoá đơn thì bạn đã có dthu, trốn dc thuế tndn và lấy dc cả vat của thuế rồi đó.

  • Khác nhau hoàn toàn nha các bạn. DN kinh doanh các sản phẩm đầu ra chịu thuế thì mới đc khấu trừ đầu vào, đầu ra không chịu thuế thì đầu vào cũng không được khấu trừ (trừ hàng dùng xuất khẩu, viện trợ, thăm dò dầu khí)
    Do đó chi phí của việc sx hàng đầu ra không chịu thế sẽ cao thêm phần thuế đầu vào.

  • Nếu bán 11k mà không đc khấu trừ đầu vào sẽ có LN là 11k-8k8 = 2k2 DN sẽ kiếm thêm đc 0,2k là phần thuế GTGT từ phần giá trị tăng thêm của DN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *