Mn cho e hỏi nghiệp vụ này định khoản thế nào ạ? Xoá khoản nợ khó đòi của khách …

Mn cho e hỏi nghiệp vụ này định khoản thế nào ạ?
Xoá khoản nợ khó đòi của khách hàng là 30 triệu. Biết số nợ này được lập dự phòng là 19 triệu.
E cảm ơn ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 22, 2017

account_box admin

One thought on “Mn cho e hỏi nghiệp vụ này định khoản thế nào ạ? Xoá khoản nợ khó đòi của khách …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *