Hóa đơn gtgt xuất 2017. Mà cái này là doanh thu của 2016. Vậy năm 2016 e vẫn ghi…

Hóa đơn gtgt xuất 2017. Mà cái này là doanh thu của 2016. Vậy năm 2016 e vẫn ghi nhận doanh thu để tính thuế tndn. Còn khai thue gtgt thi 2017 khai. Liệu có vấn đề gì không nhỉ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 21, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Hóa đơn gtgt xuất 2017. Mà cái này là doanh thu của 2016. Vậy năm 2016 e vẫn ghi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *