Cả nhà ơi cho em hỏi, lương công nhật trả dưới 2 triệu đồng/tháng , có phải vào …

Cả nhà ơi cho em hỏi, lương công nhật trả dưới 2 triệu đồng/tháng , có phải vào 334 và quyết toán thuế TNCN không, em cám ơn cả nhà

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 21, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà ơi cho em hỏi, lương công nhật trả dưới 2 triệu đồng/tháng , có phải vào …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *