A/c cho e hỏi. Nếu hóa đơn e viết đã đóng dấu và có dấu bán hàng qua điên thoại rồi nhưng phát hiện sai. E gạch rồi hủy thì co cần làm thêm biên bản ko ạ.vì hóa đơn bên e tháo rồi nên thu hôi về rồi hủy ko lam biên vản có dc ko?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet