Mọi người giúp mình đk phần chênh lệch do hoàn thuế mới a.đv mình làm…

Mọi người giúp mình đk phần chênh lệch do hoàn thuế mới a.đv mình làm hs hoàn thuế 500tr đc hoàn 450tr.vậy khoản 50tr tiền thuế tương ứng với 500tr cp đầu vào bị loại hạch toán tn nhỉ.minh giờ mới gặp lần đầu.cảm ơn cả nhà

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 20, 2017

account_box admin

12 thoughts on “Mọi người giúp mình đk phần chênh lệch do hoàn thuế mới a.đv mình làm…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *