Dạ em chào anh (chị) nhà kế Anh (Chị) cho em lời khuyên nên làm cho công ty dịch…

Dạ em chào anh (chị) nhà kế
Anh (Chị) cho em lời khuyên nên làm cho công ty dịch vụ kế toán hay làm 1 KT TH công ty nhỏ ạ.. Em cám ơn nhiều ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 20, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Dạ em chào anh (chị) nhà kế Anh (Chị) cho em lời khuyên nên làm cho công ty dịch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *