Mọi người cho e hỏi. Bên e mua máy lạnh về sử dụng. Em hạch toán như thế này mọi…

Mọi người cho e hỏi. Bên e mua máy lạnh về sử dụng. Em hạch toán như thế này mọi người xem sai sót gì hướng dẫn dùm e với nha.
1/ Khi mua về chưa sử dụng:
Nợ TK 153
Nợ 133
Có TK 111
2/ Xuất đưa sử dụng: Nợ 242/153
3/ Hàng tháng phân bổ: Nợ 6427/242
Mọi người kiểm tra dùm e nha. E cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 19, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Mọi người cho e hỏi. Bên e mua máy lạnh về sử dụng. Em hạch toán như thế này mọi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *