Bác nào làm kế toán cho công ty môi giới bất động sản cho em hỏi chút. Nhập kho …

Bác nào làm kế toán cho công ty môi giới bất động sản cho em hỏi chút. Nhập kho dịch vụ môi giới của cá nhân có phải nhập chi tiết từng căn không? Em nhập cả dự án sau đó phân bổ chiết khấu theo số lượng được ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 18, 2017

account_box admin

One thought on “Bác nào làm kế toán cho công ty môi giới bất động sản cho em hỏi chút. Nhập kho …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *