. Em muốn hỏi về việc hạch toán lên sổ sách kế toán khi chuyển nhượng vốn công t…

. Em muốn hỏi về việc hạch toán lên sổ sách kế toán khi chuyển nhượng vốn công ty TNHH.
– Công ty em thay đổi Giám Đốc và vốn điều lệ. Giám đốc cũ chuyển nhượng vốn cho Giám Đốc mới ko làm trong Cty. Giám đốc mới tăng vốn thêm 4 tỷ. Mình sẽ hạch toán vào 411 bt hả a.
– Sổ sách đã đc thanh tra kiểm tra trc khi sang tên Công ty. Bị phạt các khoản thuế Gtgt. tndn. tncn và phạt chậm nộp. Đầu năm mình hạch toán các khoản này vẫn vào sổ sách mới và chuyển toàn bộ số dư của năm ngoái vào năm nay ạ. Khoản vay tài chính và tài sản công ty xử lý sao ạ.
Mong mn chỉ bảo giúp em ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 17, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *