CÁC BÁC CHO EM HỎI NGU TÍ, (LẦN ĐẦU E LÀM QUYẾT TOÁN THUẾ CÁ NHÂN ) TRONG NĂM 20…

CÁC BÁC CHO EM HỎI NGU TÍ, (LẦN ĐẦU E LÀM QUYẾT TOÁN THUẾ CÁ NHÂN )
TRONG NĂM 2016 : bên em có
3 lao động thử việc từ tháng 3 đến tháng 4, bắt đầu tháng 5 kí hợp đồng chính thức,
cho em hỏi em sẽ tính giảm trừ gia cảnh cho họ là 108tr hay chỉ tính giảm trừ gia cảnh theo tháng bắt đầu họ kí hđ chính thức thôi ạ?
cái thứ 2 là em kê khai 3 lao động kia váo phụ lục 05-1BK hay phải tách theo kiểu thời gian thử việc vào phụ lục 05-2BK, thời gian kí hợp đồng chính thức vào phụ lục 05-1BK
đừng mắng e vì tội ngu ngơ ạ!!! em cảm ơn !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 17, 2017

account_box admin

25 thoughts on “CÁC BÁC CHO EM HỎI NGU TÍ, (LẦN ĐẦU E LÀM QUYẾT TOÁN THUẾ CÁ NHÂN ) TRONG NĂM 20…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *