TƯ IN HÓA ĐƠN CÓ CẦN TÀI SẢN TRÊN 1 TỶ ? Xem hướng dẫn tại đây: Căn cứ thông …

TƯ IN HÓA ĐƠN CÓ CẦN TÀI SẢN TRÊN 1 TỶ ?

Xem hướng dẫn tại đây:

Căn cứ thông tư 39/2014, điều 06:

1. Đối tượng được tạo hóa đơn tự in

b) Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng là doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ có thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn được tự in hoá đơn để sử dụng cho việc bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ nếu có đủ các điều kiện sau:
http://webketoan.com/threads/2919907-doanh-nghiep-nao-duoc-tu-in-hoa-don/

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 15, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *