Chào anh/chị : Em là kế toán mới chưa có kinh nghiệm gì nhiều mong anh chị chỉ …

Chào anh/chị :
Em là kế toán mới chưa có kinh nghiệm gì nhiều mong anh chị chỉ giúp em vấn đề này với ạ : Công ty em thuê nhà của 1 cá nhân với số tiền 7tr/ tháng. Vậy muốn chi phí thuê nhà là chi phí hợp lý thì ngoài HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ, BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA,VÀO KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN và CHỨNG TỪ THANH TOÁN TIỀN THUÊ NHÀ thì còn cần thêm giấy tờ gì nữa không ạ ?
anh/ chị giúp đỡ em với ạ !
Em cảm ơn ạ !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 15, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Chào anh/chị : Em là kế toán mới chưa có kinh nghiệm gì nhiều mong anh chị chỉ …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *