Gió hiu hiu thổi, Sông Hàn lạnh lùng ghê Kiểm, kế tháng 3 nặng lời thề Nào mai e…

Gió hiu hiu thổi, Sông Hàn lạnh lùng ghê
Kiểm, kế tháng 3 nặng lời thề
Nào mai em sẽ xong báo cáo
Nào hết tháng 3 cà phê đê :))
-Admin Kv Đà Nẵng –

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 14, 2017

account_box admin

13 thoughts on “Gió hiu hiu thổi, Sông Hàn lạnh lùng ghê Kiểm, kế tháng 3 nặng lời thề Nào mai e…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *