Chào cả nhà. công ty e thành lập năm 2011 mà năm nay cty e mới bắt đầu tham gia …

Chào cả nhà. công ty e thành lập năm 2011 mà năm nay cty e mới bắt đầu tham gia BHXH. Vì là cty nhỏ doanh thu khoảng hơn 200tr và có khoảng 3 nhân viên chính thức. E có xuống BHXH huyện xin tham gia nhưng nhiều lần bị từ chối và bác giám đốc BHXH có nói ” đủ 5 người thì cho đóng, giờ đầy người ngoài muốn tham gia”. E đã về tìm thêm đủ 5 người làm thủ tục công đoàn , xin thang bảng lương các thứ , làm đầy đủ hồ sơ rồi. Bây giờ mang xuống bác Giám đốc BHXH phán ngay câu bao giờ đủ 10 người mới cho đóng. Mọi người giúp e giải quyết sao đây ạ???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 13, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Chào cả nhà. công ty e thành lập năm 2011 mà năm nay cty e mới bắt đầu tham gia …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *