Nhờ anh/ chị hỗ trợ thanh tra thuế: 2009-2013 cho doanh nghiệp kinh doanh dịch v…

Nhờ anh/ chị hỗ trợ thanh tra thuế: 2009-2013 cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Gym và Bất động sản, đoàn kiểm tra kết luận có hai khoản sau
Từ 2010-2013 có phát sinh giao dịch với đối tác bên Mỹ:
– Bên em phát sinh chi phí nhượng quyền thương mại chương trình GYM 2011-2013 tổng giá trị là 3 tỷ
– Chi phí tư vấn thiết kế căn hộ cho thuê năm 2013 là 350 triệu
Vậy cho em hỏi:
– Chi phí tư vấn thiết kế 350tr này chịu thuế nhà thầu bao nhiêu % gồm những loại thuế gì? số tiền truy thu là bao nhiêu? công thức tính ra sao?
– Chi phí nhượng quyền thương mại dịch vụ Gym tại điều Điều 4. Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 – Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng : Đối tượng không chịu thuế GTGT có ghi: Trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng
Vậy bên em có chịu thuế nhà thầu thuế GTGT, và TNDN tỉ lệ là bao nhiêu %? số tiền truy và phạt là bao nhiêu? công thức tính ra sao? em phải làm gì để né khoản thuế GTGT cho hoạt động này?
Thank all!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 12, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *