Tiền thuế phải nộp tính đến 31.12.2016 là 53.022.000 vnd. theo đúng tờ khai thuế…

Tiền thuế phải nộp tính đến 31.12.2016 là 53.022.000 vnd. theo đúng tờ khai thuế.
Nhưng thực tế thì bên cq thuế có nói bên em nộp thiếu 11k. mà cán bộ thuế k tìm đc nó thiếu từ kỳ bc nào, chỉ biết thiếu nên kt bên em đã nộp 11k đó cho xong. vì nghĩ số tiền ít nên k muốn mất thời gian tìm. bây giờ trên bctc số còn phải nộp là 53.011.000 vnd.
Vậy cho em hỏi e phải xử lý số chênh lệch ntn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 11, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *