Mua chữ ký số không có hóa đơn mà có phiếu thu này có được đưa vào chi phí hợp l…

Mua chữ ký số không có hóa đơn mà có phiếu thu này có được đưa vào chi phí hợp lý không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 11, 2017

account_box admin

One thought on “Mua chữ ký số không có hóa đơn mà có phiếu thu này có được đưa vào chi phí hợp l…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *