Mình đóng dấu thế này k biết hóa đơn này còn dùng đc k ạ ???…

Mình đóng dấu thế này k biết hóa đơn này còn dùng đc k ạ ???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 11, 2017

account_box admin

One thought on “Mình đóng dấu thế này k biết hóa đơn này còn dùng đc k ạ ???…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *