Anh( chị) nào biết làm thế nào để tên chủ sở hữu và tên giám đốc cùng là Đinh Th…

Anh( chị) nào biết làm thế nào để tên chủ sở hữu và tên giám đốc cùng là Đinh Thị Xuân Hương ko ạ? Help me

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 10, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Anh( chị) nào biết làm thế nào để tên chủ sở hữu và tên giám đốc cùng là Đinh Th…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *