anh chị cho em hỏi, công ty em vốn điều lệ là 500tr, thuộc mô hình nhỏ, vậy công…

anh chị cho em hỏi, công ty em vốn điều lệ là 500tr, thuộc mô hình nhỏ, vậy công ty em áp dúng QĐ48 hay thông tư 200 ạ, em cảm ơn anh chị

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 10, 2017

account_box admin

2 thoughts on “anh chị cho em hỏi, công ty em vốn điều lệ là 500tr, thuộc mô hình nhỏ, vậy công…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *