Mọi người cho em hỏi chút ạ. Em đang làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Nếu c…

Mọi người cho em hỏi chút ạ.
Em đang làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Nếu các cá nhân trong công ty của em ko ai phải chịu thuế thì mục 11 (tổng số thu nhập chịu thuế) bỏ trống phải ko ạ.
Năm 2015 em làm quyết toán TNCN bị sai bây giờ em làm lại và nộp lại có được ko ạ.
Cảm cảm ơn mọi người nhiều!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 9, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mọi người cho em hỏi chút ạ. Em đang làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Nếu c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *