Mọi người cho em hỏi cách khắc phục lỗi trên Misa với ạ. Em mở bảng cân đối tài …

Mọi người cho em hỏi cách khắc phục lỗi trên Misa với ạ. Em mở bảng cân đối tài khoản năm 2016 số dư đầu năm không khớp với số dư cuối năm 2015 thì làm sao ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 7, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Mọi người cho em hỏi cách khắc phục lỗi trên Misa với ạ. Em mở bảng cân đối tài …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *