Có anh chị nào làm bảo hiểm cho nhân viên và giải quyết chế độ thai sản rồi cho …

Có anh chị nào làm bảo hiểm cho nhân viên và giải quyết chế độ thai sản rồi cho em hỏi chút
E bị bên bảo hiểm trả hồ sơ vài lần zui, hướng dẫn chỉ là đọc văn bản mà đọc hoài ko ra.Hiuhiu
Giúp em vs, e cảm ơn anh/chị nhiều!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 6, 2017

account_box admin

One thought on “Có anh chị nào làm bảo hiểm cho nhân viên và giải quyết chế độ thai sản rồi cho …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *