Cả nhà ơi cho em hỏi tí, cty em sắp thanh tra thuế, vậy cần chuẩn bị những gì, v…

Cả nhà ơi cho em hỏi tí, cty em sắp thanh tra thuế, vậy cần chuẩn bị những gì, và in những loại sổ sách nào cho Thuế kiểm tra vậy ak.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 6, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà ơi cho em hỏi tí, cty em sắp thanh tra thuế, vậy cần chuẩn bị những gì, v…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *