Nhà mình ơi cty xây dựng thì dùng phần mềm kt gì hay nhỉ? P/s: Loại nào ngon, b…

Nhà mình ơi cty xây dựng thì dùng phần mềm kt gì hay nhỉ?
P/s: Loại nào ngon, bổ, rẻ, dễ sử dụng ý ah
Ai có cmt or ib nhé

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 4, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *