Xin chào các anh chị! Bên Cty e có nhập hàng hoá loại bao 50kg sau đó tuỳ theo y…

Xin chào các anh chị!
Bên Cty e có nhập hàng hoá loại bao 50kg sau đó tuỳ theo yc của khách mà sẽ sang thành bao 25kg (sl cụ thể theo từng hđ bán). E làm trên misa 2017, có cách nào để tách rời và theo dõi khi cần về số lượng và giá thành không ạ? E xin cảm on!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 3, 2017

account_box admin

One thought on “Xin chào các anh chị! Bên Cty e có nhập hàng hoá loại bao 50kg sau đó tuỳ theo y…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *