nhà mình có ai đã từng làm các thủ thục mua hóa đơn của cục thuế thay cho chủ nh…

nhà mình có ai đã từng làm các thủ thục mua hóa đơn của cục thuế thay cho chủ nhà chưa ạ , cho e xin ít kinh nghiệm với :))))

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 3, 2017

account_box admin

2 thoughts on “nhà mình có ai đã từng làm các thủ thục mua hóa đơn của cục thuế thay cho chủ nh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *