Các tiền bối cho E hỏi với. Công ty E mới quyết toán 3 năm xong (QT năm 2016), s…

Các tiền bối cho E hỏi với. Công ty E mới quyết toán 3 năm xong (QT năm 2016), sau khi qt xong thì có biên bản, trong đó có các lỗi cụ thể của cả 3 năm (Ví dụ như gạt lương, giảm trừ chi phí -> Tăng lợi nhuận của các năm), vậy năm 2016 E hạch toán tổng kết quả hay E phải trở về từng năm trước điều chỉnh và nộp lại BCTC ah.

Lần đầu có kết quả Qtoan, E bối rối quá mong các bậc tiền bối giúp đỡ E nhé. Cảm ơn cả nhà.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 3, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Các tiền bối cho E hỏi với. Công ty E mới quyết toán 3 năm xong (QT năm 2016), s…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *