Cac anh chị ơi cho em hỏi ngân hàng trừ tiền phí bảo lãnh hợp đồng thì hạch toán…

Cac anh chị ơi cho em hỏi ngân hàng trừ tiền phí bảo lãnh hợp đồng thì hạch toán thế nào ạ? công ty em là công ty xây dựng ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 3, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Cac anh chị ơi cho em hỏi ngân hàng trừ tiền phí bảo lãnh hợp đồng thì hạch toán…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *