Chào các anh chị! Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 4/2016 chưa nộp. Giờ em …

Chào các anh chị!
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 4/2016 chưa nộp. Giờ em phải làm sao ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 1, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *