Các anh chị có tài khoản ở vietin chắc đi làm thay đổi thông tin với sở kế hoạch…

Các anh chị có tài khoản ở vietin chắc đi làm thay đổi thông tin với sở kế hoạch hết rồi đúng k ạ? Có phải gưir qua mạng trước k hay nộp trực tiếp được luôn ạ? Sở kế hoạch hà nội họ yêu cầu thế nào ạ? Cho e xin ít kinh nghiệm với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 1, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các anh chị có tài khoản ở vietin chắc đi làm thay đổi thông tin với sở kế hoạch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *