Anh chị cho em hỏi tí Bên em nhập khẩu hàng hóa, mà hàng này chính là thành phẩm…

Anh chị cho em hỏi tí
Bên em nhập khẩu hàng hóa, mà hàng này chính là thành phẩm của bên em. vậy khi hạch toán hàng này thì nợ tk 156 hay 155 ạ?
Nếu 155 thì có đúng ko.
Thứ 2: nếu nhập khẩu trên tờ khai đơn vị là KG, mà thực tế em làm đơn vị là cái. trong tổng số KG đó gồm nhiều hàng hóa trong đó thì em quy đổi như thế nào dc ạ. vì đơn giá hàng bên em thấp nên bị cân theo KG ạ !
Em cảm ơn các anh chị nhiều ạ !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 1, 2017

account_box admin

One thought on “Anh chị cho em hỏi tí Bên em nhập khẩu hàng hóa, mà hàng này chính là thành phẩm…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *