Cả nhà cho mình hỏi Cty mình doanh thu năm 2016 trên 50 tỷ bao gồm doanh thu chị…

Cả nhà cho mình hỏi Cty mình doanh thu năm 2016 trên 50 tỷ bao gồm doanh thu chịu thuế GTGT 35 ty và doanh thu hàng hoá ko phải tong hợp trên tờ khai (16 ty) hàng nông lâm thủy hải sản) thì nộp tờ khai theo quý hay tháng?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 28, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà cho mình hỏi Cty mình doanh thu năm 2016 trên 50 tỷ bao gồm doanh thu chị…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *