Cả nhà cho em hỏi .Lương giám đốc 20tr. Nhưng đóng bảo hiểm 6tr thì phải cho vào…

Cả nhà cho em hỏi .Lương giám đốc 20tr. Nhưng đóng bảo hiểm 6tr thì phải cho vào những phụ cấp gì ạ.Nhà ở thì giam đốc có rồi.Nghĩ mãu không ra.Những khoản ăn trưa, bảo hộ lao động chả đáng làm bao.

Cảm ơn mọi người nhiều !!!!!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 27, 2017

account_box admin

12 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi .Lương giám đốc 20tr. Nhưng đóng bảo hiểm 6tr thì phải cho vào…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *