anh chị ơi, Công ty em năm 2016 trả lương nhân viên, nhưng không có ai đăng ký n…

anh chị ơi,
Công ty em năm 2016 trả lương nhân viên, nhưng không có ai đăng ký người phụ thuộc, chỉ có giảm trừ bản thân thì khi kê khai vào PL 05-3BK-QTT-TNCN như thế nào ạ
Em không ghi, HTKK không cho em kết xuất.

Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 27, 2017

account_box admin

2 thoughts on “anh chị ơi, Công ty em năm 2016 trả lương nhân viên, nhưng không có ai đăng ký n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *