Hỏi về hạch toán đánh giá chênh lệch tỷ giá: DN em là công ty chế xuất, có 100 v…

Hỏi về hạch toán đánh giá chênh lệch tỷ giá:
DN em là công ty chế xuất, có 100 vốn FDI và c.ty mẹ nằm ở Nhật. C.ty em thành lập từ năm 2013.
Năm 2013, 2014 các hợp đồng nhập khẩu với c.ty mẹ đều là mua hàng trả chậm với lãi suất 0% của c.ty mẹ ở nước ngoài bằng tiền Yên. Số tiền> 40m YEN (~7.188tr VND trên sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2014).
Đến cuối năm 2014, để tiện theo dõi nên 2 bên ký kết chuyển đổi khoản mua hàng trả chậm thành vay Dài hạn (32 năm), lãi suất 0%.
Tỷ giá được ký kết cho việc chuyển đổi này, được 2 c.ty tự xác định căn cứ theo tỷ giá bình quân của các lần giao hàng trong năm 2013,2014. Cụ thể tỷ giá ký kết là: YEN/VND: 206.01 và USD/VND: 21.185.
Do đó khoản công nợ hơn 40m YEN được ký chuyển thành khoản vay dài hạn hơn 392k USD (8.311 tr VND. theo tỷ giá ký kết: 21.185). Tổng công nợ tăng lên 1.1 tỷ đồng và C.ty em đã đăng ký khoản vay với NHNN và có công văn xác nhận của NHNN ngày 12/01/2015.
Hỏi:
1. Bút toán hạch toán cụ thể như thế nào ạ?
2. Khoản công nợ tăng thêm 1.1 tỷ phải hạch toán đối ứng vs TK nào ạ?
3. TK Ngoại tệ gốc để đánh giá chênh lệch tỷ giá sẽ là YEN hay USD ạ?
4. Cơ sở vững chắc nào để có thể biện luận lại vs cơ quan thuế cho khoản chi phí tăng thêm ạ?
Anh/Chị nào có kinh nghiệm về vấn đề này thì chia sẻ giúp em với ạ! Em cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 26, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *