Cty em thuộc lĩnh vực giáo dục đã đc Sở KH và ĐT cấp giâý phép, tuy nhiên chưa x…

Cty em thuộc lĩnh vực giáo dục đã đc Sở KH và ĐT cấp giâý phép, tuy nhiên chưa xin đc giấy phép thành lập Trung tâm anh ngữ của Sở GD, vừa rồi có 1 vài phụ huynh nộp học phí cho bé vào tk cty, vậy cho hỏi là khi chưa xin đc giấy phép của Sở GD mà có DT như vậy thì khoản tiền trên có bị thuế loại ra sau khi xin đc giấy phép ko ah?
Mong cả nhà quan tâm, giúp đỡ, cảm ơn mọi người.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 26, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cty em thuộc lĩnh vực giáo dục đã đc Sở KH và ĐT cấp giâý phép, tuy nhiên chưa x…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *