Các anh chị cho em hỏi với ạ. Công ty sản xuất bây giờ có phải đăng kí định mức…

Các anh chị cho em hỏi với ạ. Công ty sản xuất bây giờ có phải đăng kí định mức tiêu hao nguyên vật liệu không ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 26, 2017

account_box admin

One thought on “Các anh chị cho em hỏi với ạ. Công ty sản xuất bây giờ có phải đăng kí định mức…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *