Cả nhà cho em hỏi với ạ. Em vào mẫu 05kk-TNCN của HTKK 3.4.1 để làm quyết toán t…

Cả nhà cho em hỏi với ạ. Em vào mẫu 05kk-TNCN của HTKK 3.4.1 để làm quyết toán thuế TNCN mà không vào được. nó cứ báo đã hết hiệu lực của mẫu biểu kê khai. em phải làm sao ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 26, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho em hỏi với ạ. Em vào mẫu 05kk-TNCN của HTKK 3.4.1 để làm quyết toán t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *