Nộp thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Nộp thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Hỏi:
Gia đình tôi có phát sinh hợp đồng cho thuê từ tháng 9/2016 đến tháng 12/2016 với giá là 15 triệu/1tháng. Do đây là lần đầu tiên gia đình tôi cho thuê nhà nên tôi muốn hỏi gia đình tôi phải nộp thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Trả lời:
Căn cứ quy định tại Điều 4, Thông tư số 92 năm 2015 của Bộ Tài chính thì cá nhân cho thuê tài sản có mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ quy định trên và nội dung bạn hỏi thì trường hợp gia đình bạn có tổng mức doanh thu cho thuê nhà năm 2016 dưới 100 triệu không phải kê khai, nộp thuế đối với hoạt động cho thuê nhà.

local_offerevent_note February 25, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *