Anh chị cho e hỏi cty e đang muốn mở tài khoản ngoại tệ ở VCB, e muốn hỏi là khi…

Anh chị cho e hỏi cty e đang muốn mở tài khoản ngoại tệ ở VCB, e muốn hỏi là khi bên e nhận được ngoại tệ mà e muốn rút ra như rút tiền mặt có được không ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 25, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *