Mọi người cho em hỏi hợp đồng thử việc 6 tháng ko đóng bảo hiểm có bị truy thu k…

Mọi người cho em hỏi hợp đồng thử việc 6 tháng ko đóng bảo hiểm có bị truy thu ko ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 24, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Mọi người cho em hỏi hợp đồng thử việc 6 tháng ko đóng bảo hiểm có bị truy thu k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *