Công ty em mua hàng nhập khẩu, nhưng trên tờ khai hải quan. Lại cộng tiền vận ch…

Công ty em mua hàng nhập khẩu, nhưng trên tờ khai hải quan. Lại cộng tiền vận chuyển vào để tính thuế nhập khẩu.( phí vận chuyển lại thông qua cty vận chuyển thứ 3 chứ k phải bên bán hàng). E phải hạch toán tnao ạ. Mong các a c giúp e vs ạ. Em cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 24, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Công ty em mua hàng nhập khẩu, nhưng trên tờ khai hải quan. Lại cộng tiền vận ch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *