Cả nhà cho em hỏi t12 năm 2015 có số thue gtgt còn duoc khau tru là 200.000d. Nh…

Cả nhà cho em hỏi t12 năm 2015 có số thue gtgt còn duoc khau tru là 200.000d. Nhưng t1 năm 2016 lại để số dư là 0. Giờ em phải làm thế nào ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 24, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho em hỏi t12 năm 2015 có số thue gtgt còn duoc khau tru là 200.000d. Nh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *